Convocatòries obertes per projectes ApS 14/10/2016 -19/10/2016

 

Si esteu pensant en fer projectes d’aprenentatge servei aquest curs, creieu que necessiteu algun ajut, us agradaria ampliar o millorar el vostre projecte i requeriu un petit ajut econòmic, des del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei s'obren tres convocatòries d’ajuts per projectes d’APS.

Presentació

Qué és el Servei Comunitari?

L’aprenentatge i servei comunitari es fonamenta en una manera d’entendre...

  1. La ciutadania basada en la participació activa i la contribució a la millora de qualitat de vida en la societat. 
  2. L’aprenentatge basat en la recerca, l’acció, la reflexió i la responsabilitat social.
  3. L’educació en valors basada en la vivència, l’experiència i la construcció d’hàbits.

En conseqüència, aquesta és una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge escolar. Es tracta d’una proposta innovadora, tot i que parteix d’elements molt coneguts: el servei voluntari a la comunitat i, òbviament, la transmissió i construcció de coneixements, destreses i valors a càrrec de l’escola. La novetat no rau, doncs, en cadascuna de les parts que el formen, sinó en l’estreta vinculació de servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent contemplada en el currículum. Els àmbits del servei poden ser múltiples (intergeneracional, patrimoni, medi ambient, discapacitats, salut, pobresa...) així com les connexions amb el currículum en base a un treball de competències transversal.

 

L’impuls del Servei Comunitari a Barcelona es realitza amb la col·laboració dels Districtes, com a connectors imprescindibles amb les entitats del territori, i dels Serveis educatius que organitzen els seminaris de formació (de 20 hores) on es troben centres i entitats per tal de dissenyar el projecte conjuntament.

Objectius:

  • D’aprenentatge per a l’alumnat: desenvolupar la competència social i ciutadana, facilitar la comprensió de la realitat social, aprendre a cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a la seva millora.

 

  • De servei: millorar una problemàtica o una necessitat (social, ambiental, cultural, sanitària, educativa...) real i autèntica.

Moments clau:

  1. Presa de contacte de l’alumnat amb la necessitat a resoldre. 
  2. Definició del servei i disseny del pla de treball per a dur-lo a terme.
  3. Execució del servei.
  4. Reconeixement final: cloenda en la que es fa públic l’assoliment del repte i s’avalua l’activitat.